LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 38
Ile iteracji będzie miała pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli?

for ($i = 0; $i <= 10; $i+=2) { ............ }

A.
B.
C.
D.