LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 23
W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy wartość zmiennej a jest z przedziału (0, 100), natomiast wartość zmiennej Z? jest większa od zera. Warunek taki jest prawidłowo zapisany w następujący sposób

A.
B.
C.
D.