LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 9
Zapis w języku JavaScript

var napis1= new napisy();

ma za zadanie

A.
B.
C.
D.