LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 28
Aby wykonać kod zapisany językiem PHP wystarczy, że w systemie zainstalowano

A.
B.
C.
D.