LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 18
Wymaganiem aplikacji internetowej jest, aby ta była wykonywana po stronie klienta. W którym języku należy zaimplementować tę aplikację?

A.
B.
C.
D.