LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 4
Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_num_rows() jest

A.
B.
C.
D.