LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 1
Jaka treść komunikatu powinna być wstawiona w przedstawionym kodzie PHP zamiast znaków zapytania?
A.
B.
C.
D.