LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 26
Testy aplikacji internetowej mające za zadanie sprawdzenie skalowalności aplikacji i bazy danych oraz architektury serwera i konfiguracji noszą nazwę testów

A.
B.
C.
D.