LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 33
Aby prawidłowo udokumentować linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz
A.
B.
C.
D.