LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 22
Aby stronę WWW można było przesłać do przeglądarki internetowej w postaci zaszyfrowanej, należy użyć protokołu

A.
B.
C.
D.