LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 28
Znaczniki <header>, <article>, <section>, <footer> są charakterystyczne dla języka

A.
B.
C.
D.