LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 14
Przy użyciu którego znacznika w języku HTML nie można umieścić na stronie grafiki dynamicznej?

A.
B.
C.
D.