LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 31
W języku HTML, atrybut shape znacznika area, określający typ obszaru, może przyjąć wartość

A.
B.
C.
D.