LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 12
Barwa zapisana w modelu RGB(255, 0, 0) jest

A.
B.
C.
D.