LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 28
Pierwszym krokiem podczas przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy jest

A.
B.
C.
D.