LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 37
Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące normalizacji sygnału dźwiękowego.

A.
B.
C.
D.