LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 1
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dla polecenia.
A.
B.
C.
D.