LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 34
W języku SQL dla dowolnych zestawów danych w tabeli Uczniowie, aby wybrać rekordy, które zawierają wyłącznie uczennice o imieniu "Aleksandra", urodzone po roku "1998", należy zapisać zapytanie

A.
B.
C.
D.