LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 4
Wyszukując z tabeli Pracownicy wyłącznie nazwiska, w których ostatnią literą jest "i", można użyć kwerendy SQL

A.
B.
C.
D.