LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 22
W celu dodania rekordu do tabeli Pracownicy należy użyć polecenia SQL

A.
B.
C.
D.