LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 17
Wartość i typ zmiennej w języku PHP można sprawdzić za pomocą funkcji

A.
B.
C.
D.