LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 18
W języku JavaScript zdefiniowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to

A.
B.
C.
D.