LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 29
Wskaż błędny opis optymalizacji kodu wynikowego programu.

A.
B.
C.
D.