LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 14
W języku PHP chcąc wyświetlić ciąg n znaków @, należy użyć funkcji
A.
B.
C.
D.