LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 27
W formularzu dokumentu PHP istnieje pole <input name="im">. Po wprowadzeniu przez użytkownika ciągu znaków "Janek", w celu dodania zawartości pola do bazy danych, w tablicy $_POST zawarty jest element

A.
B.
C.
D.