LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 4
Poprawne udokumentowanie wzorca weryfikacji pola nazwa w części kodu aplikacji JavaScript to
A.
B.
C.
D.