LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 11
Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki

A.
B.
C.
D.