LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 3
Osobiste świadczenie pracy, odpłatność pracy, podporządkowanie pracodawcy i wykonywanie pracy pod jego kierownictwem to cechy charakterystyczne dla umowy

A.
B.
C.
D.