LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - PRÓBNY

Pytanie nr 9
W przedstawionej poniżej fragmencie tabelki rysunku złożeniowego wynika, że na wykonanie pokrywy 805x40 należy zamówić stal
A.
B.
C.
D.