LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 7
Andrzej Nowak ukończył 4-letnie technikum i dwuletnią szkołę policealną. Po ukończeniu szkoły policealnej podjął pierwszą pracę. Jaki okres zostanie wliczony do podstawy wymiaru urlopu tego pracownika z tytułu ukończonych szkół?
A.
B.
C.
D.