LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 21
Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wynagrodzenie brutto za maj pracownika zatrudnionego w systemie czasowo-prowizyjnym. Wartość zrealizowanych transakcji sprzedaży w maju wyniosła 20 000,00 zł.
A.
B.
C.
D.