LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 32
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy wynagradzany w systemie akordowym przebywał w maju na urlopie wypoczynkowym przez 10 dni (80 godzin).

Na podstawie zamieszczonych danych ustal wynagrodzenie urlopowe pracownika.

A.
B.
C.
D.