LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 3
Na podstawie listy płac nr 1/05/2021 oblicz kwotę do wypłaty dla Alicji Drabik, przy założeniu, że pracownik nie przystąpił do PPK.
A.
B.
C.
D.