LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 33
Na podstawie wybranych danych z listy płac oblicz należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą należy wpłacić na rachunek bankowy urzędu skarbowego za maj 2021 r.
A.
B.
C.
D.