LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 40
Przedsiębiorca zawarł ze zleceniobiorcą (lat 32) umowę zlecenia, na kwotę brutto w wysokości 1 800,00 zł (50 godzin po 36,00 zł/godzinę). Dla zleceniobiorcy umowa ta stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Ile wyniesie łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez zleceniobiorcę, jeżeli nie wyraził on zgody na objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym?
Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.