LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 38
Przedsiębiorstwo podpisało z osobą fizyczną, niebędącą jej pracownikiem, umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, ustalając wynagrodzenie w wysokości 5 000,00 zł brutto. Wykonawca dzieła nie wniósł o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym. Ile wyniesie kwota do wypłaty z tytułu wykonania dzieła?

A.
B.
C.
D.