LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 29
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zatrudniła na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem brutto 4 200,00 zł swojego brata (40 lat), który nie pozostaje z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym. Przedsiębiorca nie korzysta z preferencyjnych składek ZUS. Wskaż, które składki powinien opłacać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorca z tytułu zawartej umowy o pracę.
A.
B.
C.
D.