LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 7
Przedsiębiorca od 21 maja zatrudnił na podstawie umowy o pracę Daniela Sowę na pełny etat z miesięcznym wynagrodzeniem brutto 4 400,00 zł. Wymiar czasu pracy w maju wynosił 176 godzin. Ustal podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nowo zatrudnionego pracownika, wiedząc, że przepracował w maju 56 godzin.

A.
B.
C.
D.