LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 30
Wskaż kod tytułu ubezpieczenia, jaki należy wpisać w formularzu ZUS ZZA w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia osoby, która nie ma ustalonego prawa do emerytury ani renty i przedłożyła orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.
A.
B.
C.
D.