LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 17
Przedsiębiorca, który jest płatnikiem świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacił na koniec miesiąca swojemu pracownikowi zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w łącznej kwocie 3 702,00 zł. Kwota wypłaconego zasiłku powinna zostać wykazana w deklaracji ZUS DRA w bloku
A.
B.
C.
D.