LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 38
Zakład pracy wypłacił pracownikowi przebywającemu przez cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim wynagrodzenie za czas choroby w kwocie 2 100,00 zł oraz zasiłek chorobowy w wysokości 900,00 zł. Oblicz składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconą do ZUS za pracownika.

A.
B.
C.
D.