LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 4
W dniu 30 kwietnia 2021 r. podatnik złożył w urzędzie skarbowym PIT-37 za rok 2020. W rozliczeniu wykazał nadpłatę podatku dochodowego w kwocie 850,00 zł. Termin zwrotu przez urząd skarbowy nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych upłynie

A.
B.
C.
D.