LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 4
Na podstawie danych zamieszczonych w tabelach oblicz łączną kwotę podatku od przychodów ewidencjonowanych za maj 2021 roku, którą należy wpłacić do urzędu skarbowego, wiedząc, że przedsiębiorca opłaca za siebie co miesiąc tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
A.
B.
C.
D.