LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 29
Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczający się z tytułu podatku dochodowego na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, złoży w urzędzie skarbowym roczne zeznanie podatkowe

A.
B.
C.
D.