LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 7
Osoba fizyczna rozpoczęła działalność gospodarczą w styczniu 2021 r. i wybrała opodatkowanie podatkiem liniowym. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz zaliczkę na podatek dochodowy za styczeń, wiedząc, że składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy za styczeń zostały naliczone i zapłacone w lutym 2021 r.
A.
B.
C.
D.