LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 19
Podatnik w dniu 10 maja 2021 r. zapłacił podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2 800,00 zł, którego termin płatności upłynął 20 kwietnia 2021 r. Ile wyniosą odsetki za zwłokę w zapłacie podatku?
A.
B.
C.
D.