LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 22
Płatnik miał obowiązek przekazać każdemu pracownikowi informację PIT-11 za rok 2020 najpóźniej do
A.
B.
C.
D.