LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 14
Podatnik wystawił odbiorcy fakturę w styczniu 2021 r. Termin zapłaty podatku VAT upłynął z dniem 25 lutego 2021 r. Wskaż datę, która kończy okres przechowywania tej faktury na potrzeby podatku VAT.

A.
B.
C.
D.