LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 4
Pracodawca zatrudnił od 19 kwietnia 2021 r. 43-letniego pracownika na podstawie umowy o pracę na pełny etat z wynagrodzeniem brutto 4 200,00 zł. Wymiar czasu pracy w kwietniu wynosił 168 godzin. Pracownik przepracował w kwietniu 10 dni po 8 godzin. Ustal kwotę łącznej składki na Fundusz Pracy (1%) i Fundusz Solidarnościowy (1,45%) do zapłaty za kwiecień za nowo zatrudnionego pracownika.

A.
B.
C.
D.