LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 22
Housekeeping supervisor zajmuje się

A.
B.
C.
D.